Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хэлтэсээс агаар цэвэршүүлэгч өглөө.