ЭЦЭГ ЭХИЙН ДУНД “ ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН

Хавсаргасан файлууд
Тэмцээн тайлан-2016.docx,   
DSC00767.JPG

ХАН –УУЛ ДҮҮРГИЙН 46-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАХИРГАА БОЛОН ЭЦЭГ ЭХИЙН ДУНД “ ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭНД 6 БҮЛГИЙН ЭЦЭГ ЭХ, БАГШ, АЖИЛЧИД ИДЭВХИ САНААЧЛАГА ГАРГАН АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОЖ, БЭЛТГЭЛИЙН “А” БҮЛГИЙН ЕСӨНЭРДЭНЭ” БАГ 1-Р БАЙРАНД ШАЛГАРЧ ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМЫН ЭЗНЭЭР, АХЛАХ” А” БҮЛГИЙН “ АВХААЛЖ “ БАГ 2-Р БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАГ 3-Р БАЙР, ТУСГАЙ БАЙРЫГ БЭЛТГЭЛ”Б” БҮЛГИЙН “ МИШЭЭЛ”     БАГУУД ТУС ТУС  ШАЛГАРСАН.2016.04.09