Ур чадвар -2018

Хавсаргасан файлууд
Цахирмаа сүлжээ -ур чадвар-2018.docx,