“Энхтитэм” өрхийн эмнэлэгийн эмч нартай хамтран эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг

SAM_2130.JPG

2015 -2016 оны хичээлийн жилд хамрагдаж буй  хүүхдүүдийг “Энхтитэм” өрхийн эмнэлэгийн эмч нартай хамтран  эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт   243 хүүхдийг хамрууллаа. Гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл болон шүдний өвчлөлтэй хүүхдүүдийг эмч хяналтандаа авч эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.