“Хараацай “ хүүхдийн урлагийн IX их наадам

Хавсаргасан файлууд
хараацай урлагийн их наадам тайлан.docx,   

Хараацай “ хүүхдийн урлагийн IX их  наадамд 4 төрөлд нийт 20 хүүхдийг хамруулан амжилттай оролцсон.  Хамтлаг дуугаар III байр, Гоцлол дуугаар III байранд шалгарсан амжилттай байлаа.