Туслах багш нарын дунд "Хөгжөөн баясах нээлттэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа"