Гар бөмбөгийн тэмцээн Эцэг эхийн дунд

Хавсаргасан файлууд
эцэг эхийн гар бөмбөгийн тэмцээн.doc,   
DSC01906.JPG
DSC01892.JPG
Тэмцээний тэргүүн байрын шагналт Ахлах “А” бүлгийн  эцэг эхчүүд