“ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД – ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙН ХӨГЖИЛД “ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

DSC00930.JPG
"Зөв монгол хүүхэд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд олон талын арга хэмжээ зохион байгуулсанаас“ Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа” –г нийт 6 бүлэг тус бүрийн багш өөрийн бүлгийн эцэг эхчүүдэд нээлттэй явуулж, нийт 254  эцэг эх асран хамгаалагчид оролцож, санал асуулга авч ажилласныг дурьдаад өнөөдрийн нээлттэй тайлант өдөрлөгөөр нийт 6 бүлгийн сургалтын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа сургалтын хэрэглэгдэхүүн , Хан –Уул дүүргийн цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулсан “ Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа”-гаараа хэсгээсээ гарсан багш Ч.Мягмарсүрэнгийн “ Нохой “ сэдэв “ Бэлтгэл” бүлэгт зохион байгуулсан үйл ажиллагааны видео бичлэгийг  үзүүлж, хүүхдийн бүтээлээр үзэсгэлэн гарган танилцуулсан.